Kiermesbal

31.05.2020

Grosbous

Festsall

Aal Trakter treffen zu Uewer-Maartel

07.06.2020

Haut-Martelange

Musée de l'Ardoise

Grand-Prix Kropemann

14.06.2020

Redange

Nationalfeierdag

20.06.2020

Grosbous

Prommenhaff

Nationalfeierdag Feier

20.06.2020 10:00

Beckerich

Millen

Nationalfeierdagsfest

21.06.2020

Wahl

Kiermes zu Koulbich

21.06.2020

Colpach

Marché des Créateurs

27.06.2020

Beckerich

Millen

6ten Critérium Néckel Koob

04.07.2020

Préizerdaul

Fabrik

Summer Opening Bal

10.07.2020

Grevels

Centre Nei Brasilien

Pallener Open Air

11.07.2020

Niederpallen

Schlassfest Koulbich

12.07.2020

Colpach

Kiermes zu Gréiwels

12.07.2020

Grevels

Wiener Nomëtteg vun der Réidener Musik

26.07.2020

Redange

Beachparty

01.08.2020

Préizerdaul

Fabrik