Summer Opening Bal

10.07.2020

Grevels

Centre Nei Brasilien

Pallener Open Air

11.07.2020

Niederpallen

Schlassfest Koulbich

12.07.2020

Colpach

Kiermes zu Gréiwels

12.07.2020

Grevels

Wiener Nomëtteg vun der Réidener Musik

26.07.2020

Redange

Beachparty

01.08.2020

Préizerdaul

Fabrik

Summerfest

02.08.2020 10:00

Gréiwels

Kiermes zu Ell

23.08.2020

Ell

Muséesfest zu Randschelt

06.09.2020 09:00

Rindschleiden

Kiermes

12.09.2020 - 13.09.2020

Préizerdaul